Provsvar Klamydia

Ange din personliga kod för att visa provsvar
Din kod:

Förklaring av svar:

  • NEGATIV = Klamydia har inte påvisats i ditt prov.
  • KLAMYDIA HAR PÅVISATS = Du har smittats med klamydia. Kontakta sjukvården.
  • INGET PROVSVAR FUNNET = Analysen är inte klar eller så har du angett fel kod.
  • Problem har uppstått vid analys = Kontakta laboratoriet

Om du inte har kvar din kod, vänligen kontakta den mottagning där du tog ditt prov. Om du beställt ditt kit på nätet gäller:

  • Är du under 23 år, kontakta Ungdomsmottagningen i Växjö på telefonnummer 0470-58 69 79
  • Om du är 23 år eller äldre, vänd dig till din vårdcentral.

Behandling för klamydiainfektion sker i första hand via den mottagning du besökte för att ta ditt prov. Har du beställt ett hemkit kan du vända dig till din vårdcentral för hjälp med behandling. Är du under 23 år går det även bra att kontakta Ungdomsmottagningen (0470-58 69 79). Är du 23 år eller äldre kan Sesammottagningen (0470-58 76 50) hjälpa dig.

Får du resultatet ”Problem har uppstått vid analys”, kontakta laboratoriet (0470-58 74 60) för mer information. Vanliga orsaker är t.ex. att vi saknar uppgifter på pappersremissen, att provtagningsröret inte innehöll någon vätska eller att provtagningspinnen inte låg i provröret med orange kork (gäller prov från vagina).